SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Lifting Up The World With A Oneness-Heart

Het programma "Lifting Up the World with a Oneness-Heart" ("De Wereld Opheffen met een Eenheid-Hart") is een unieke onderscheiding die door Sri Chinmoy werd uitgereikt aan personen van alle rangen en standen die de mensheid hebben geïnspireerd en gestimuleerd. Sri Chinmoy tilde de in ontvangst nemers van de prijs met één of beide armen boven zijn hoofd op, gebruik makend van een speciaal geconstrueerd platform, in een symbolisch gebaar van eenheid met hun verheffende prestaties.

"Met mijn capaciteit probeer ik mensen van verschillende levenswandel die anderen hebben geïnspireerd op gebied van sport, literatuur, wetenschap of politiek, of in hun eigen persoonlijke leven, aan te moedigen en te inspireren. Ik til ze op om blijk te geven van mijn waardering voor hun prestaties," verklaarde Sri Chinmoy.

Sinds juni 1988 heeft Sri Chinmoy op deze manier aan meer dan 7000 personen eer bewezen, waaronder staatshoofden, diplomaten, spirituele en religieuze leiders van vele geloofsovertuigingen, gerenommeerde kunstenaars en auteurs, Nobelprijswinnaars en topatleten.

    "Alleen via onze positieve gedachtes,
    Via het naar voren brengen van de
    Positieve eigenschappen van anderen,
    Zal deze wereld in staat zijn
    Om vooruitgang te maken"
    ~Sri Chinmoy

Sri Chinmoy - "Seventy-Seven Thousand Service-Trees", Deel 15, Nummer 14779