SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Introductie

"Wij zijn allen  zoekers, en ons doel is hetzelfde: het bereiken van innerlijke vrede, licht en vreugde, het onscheidbaar één worden met onze bron en het leiden van een leven vol van ware voldoening.

Leven in vreugde is het  innerlijke leven leiden. Dit is het leven dat leidt naar zelf-realisatie. Zelf-realisatie is God-realisatie, want God is niets anders dan de goddelijkheid die zich bij ieder van ons diep van binnen bevindt, en die er op wacht om ontdekt en geopenbaard te worden. We kunnen God ook de Innerlijke Gids of de Supreme noemen. Maar welke term we ook gebruiken, we bedoelen het Hoogste binnenin ons, datgene wat het uiteindelijke doel is van onze spirituele zoektocht.

Een spiritueel persoon moet een normaal persoon zijn. Om God te bereiken moet een spiritueel persoon op een goddelijke manier praktisch zijn in zijn dagelijkse activiteiten. Als we op een goddelijke manier praktisch zijn delen we onze innerlijke rijkdom. We voelen de goddelijke motivatie achter elke handeling en delen het resultaat met anderen. Spiritualiteit ontkent het uiterlijke leven niet. Het uiterlijke leven moet de manifestatie zijn van het goddelijke leven binnen ons."
~Sri Chinmoy, The Wings of Joy