SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Ieder van ons is een zoeker,
wandelend op de Weg van de Eeuwigheid,
die begin noch einde kent.
—Sri Chinmoy

Explore a topic…

Sri Chinmoy is een spirituele leraar die zijn leven heeft gewijd aan het dienen van de bewust strevende mensheid. Via zijn zielvolle creaties - zijn gebeden en meditaties, zijn literaire, muzikale en artistieke werken - probeert Sri Chinmoy anderen te inspireren.

We hopen dat de eenvoud, zuiverheid en het licht van Sri Chinmoy’s creaties ook jou zullen inspireren.

Vrede…

Alleen via innerlijke vrede kunnen we ware uiterlijke vrijheid verkrijgen. —Sri Chinmoy

Geen prijs is te hoog voor innerlijke vrede. Vrede is de harmonieuze beheersing van het leven. Het vibreert met levensenergie. Het is een kracht die gemakkelijk al onze wereldse kennis overstijgt. Toch is het niet gescheiden van ons aardse bestaan. Als we van binnen de juiste wegen ontsluiten, kan deze vrede hier en nu worden gevoeld.

Vrede is eeuwig. Het is nooit te laat om vrede te ontdekken. De tijd is er altijd rijp voor. We kunnen ons leven werkelijk vruchtbaar maken als we niet afgesneden zijn van onze Bron, de Vrede van de Eeuwigheid.

Het grootste ongeluk dat een mens kan overkomen is dat hij zijn innerlijke vrede verliest. Geen uiterlijke kracht kan hem ervan beroven. Het zijn zijn eigen gedachtes, zijn eigen daden, die hem ervan beroven.

Onze grootste bescherming ligt niet in onze materiële successen en bezittingen. Alle schatten van de wereld zijn leeg voor onze goddelijke ziel. Onze grootste bescherming ligt in het contact van onze ziel met de alles voedende en alles vervullende Vrede. Onze ziel leeft in vrede en leeft voor vrede. Als we een leven van vrede leiden, worden we steeds verrijkt en raken we nooit verarmd. Zonder horizon is onze innerlijke vrede; zoals de grenzeloze hemel omvat het alles.

Fragment uit ‘Yoga and the Spiritual Life’ van Sri Chinmoy. (Engelstalig)

Wat wil je?

Ik wil vrede.

Mediteer op een bergtop.

Hoe kunnen we duurzame vrede vinden?

De eerste stap naar een vredige geest is oprecht te voelen dat we niet onmisbaar zijn. We bezitten geen innerlijke vrede omdat we het gevoel hebben dat anderen iets van ons willen, of omdat wij iets van anderen willen. We denken dat als we niet dit of dat doen of zeggen, de wereld vergaat of alles in het honderd loopt. Maar op moment dat we oprecht kunnen voelen dat we niet onmisbaar zijn, hoeven we nergens meer naartoe om naar vrede te zoeken. Vrede zal onmiddellijk naar ons toe komen.

Een andere eenvoudige manier om innerlijke vrede te krijgen is te voelen dat niets overmatig belangrijk is. Alles en iedereen op aarde kan ons teleurstellen of ons in de steek laten, zolang wij God maar niet in de steek laten en God ons niet in de steek laat. God zal ons nooit in de steek laten omdat hij één en al Mededogen is. En zelfs als wij ons uiterste best doen, dan nog kunnen wij God niet verlaten omdat Hij alomtegenwoordig is. Met uitzondering van God is niets op aarde onmisbaar. Als we onszelf bewust en voortdurend het gevoel kunnen geven dat alleen Hij onmisbaar is, dan kan niets onze innerlijke vrede afpakken.

Je kunt uren over vrede praten. De nieuwsgierige geest vindt dat misschien interessant, maar het roepende, strevende hart wordt op geen enkele manier geholpen door woorden. Het roepende hart is de echte werkelijkheid in ons. Dat roepende hart kan alleen innerlijke vrede verkrijgen via gewijde stilte en zielvolle meditatie. Alleen gewijde meditatie en zielvol gebed kunnen vrede naar voren brengen. Als we er steeds bewust van kunnen zijn dat we aan het groeien zijn in gewijde meditatie en zielvol gebed, dan zullen we eeuwigdurende vrede ontvangen.

Nobelprijswinnaar Aartsbisschop Desmond Tutu leest voor uit ‘Vrede’, een hoofdstuk uit Sri Chinmoy’s boek ‘De Bronnen van Geluk’ (Engels gesproken).

Een <em>Soul-Bird</em> (‘ziel-vogel’) tekening van Sri Chinmoy

Vrede die ontstaat door het innerlijke ontwaken is de eeuwigdurende vrede. —Sri Chinmoy

Ik krijg alleen vrede als ik vrede met anderen deel. Om die reden geef ik overal ter wereld vredesconcerten. Ik heb slechts één doel - vrede, universele vrede.

Alleen wanneer ik in stilte mediteer of zielvolle muziek speel voel ik vrede in de dieptes van mijn hart. Op dat moment voel ik dat ik de mensheid werkelijk van dienst kan zijn.

Sri Chinmoy gaf meer dan 700 vredesconcerten overal ter wereld. Aan het begin en einde van ieder concert deelde hij een moment van stille meditatie met het publiek.

Video: Een concert van Sri Chinmoy

Een volmaakte eenheid-wereld

Net zoals de talloze druppels
Van de grenzeloze oceaan
Of de ontelbare blaadjes
Van een enorme banyanboom
Vredig samenleven,
Zo ook zullen alle mensen
Op een dag samenleven
In een volmaakte eenheid-wereld.

De Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run is ’s werelds grootste fakkelestafetteloop voor vrede. Sinds 1987 dragen hardlopers een brandende vredesfakkel naar scholen, steden en dorpen in meer dan 140 landen met de boodschap dat er veel meer is dat ons als menselijke familie verbindt dan ons van elkaar scheidt.

Video: De Peace Run

Een wereldfamilie verenigd in eenheid

De Verenigde Naties heeft een zoekend hart en het gevoel een wereldfamilie te zijn verenigd in eenheid. Meestal zien mensen deze twee dingen niet, maar zelf zie en voel ik ze voortdurend.

Op dinsdag en vrijdag mediteer ik van één tot twee uur bij de Verenigde Naties. Onze meditatiesessies ontstonden onder wijlen Secretaris-Generaal U Thant, die zeer vriendelijk voor mij was. Hij was een dierbare vriend en hij inspireerde me om vredesmeditaties te beginnen bij de Verenigde Naties. Geïnteresseerde afgevaardigden en stafleden komen daar samen met ons mediteren. In de loop der jaren hebben we vele programma’s georganiseerd als eerbetoon aan landen die streven naar eenheid en vrede. Daarnaast heb ik bij de Verenigde Naties vele lezingen gehouden over wereldvrede, eenheid en harmonie.

Ik zal de Verenigde Naties tot het einde toe liefhebben. Als ik één vriendelijk woord hoor over de Verenigde Naties, ben ik letterlijk in de hemel aan het dansen.

Sri Chinmoy hield vredesmeditaties bij de Verenigde Naties van 1970 tot aan zijn overlijden in 2007.

Meer lezen:
The Peace Meditation
at the United Nations (Engelstalig)

Accepteer de mensheid als één familie

Alleen als we er helemaal mee zijn gestopt om fouten te zien in anderen, krijgen we vrede. We moeten de hele wereld als de onze beschouwen. Wanneer we aandacht besteden aan de fouten van anderen, krijgen we te maken met hun onvolkomenheden. Dit helpt ons absoluut niet. Vreemd genoeg wordt het ons hoe dieper we naar binnen duiken steeds duidelijker dat de onvolkomenheden van anderen onze eigen onvolkomenheden zijn, maar dan in andere lichamen en geesten. Als we echter aan God denken, vergroten Zijn Mededogen en Zijn Goddelijkheid onze innerlijke visie van de waarheid. We moeten tot het volle besef van onze spirituele realisatie komen en de mensheid als één familie accepteren.

Verder lezen…

Waardering van wereldleiders

Waarderende woorden voor Sri Chinmoy’s vredeswerk van Mikhail Gorbachov, Moeder Theresa, Nelson Mandela, Aartsbisschop Desmond Tutu en anderen. meer »

De Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run

De droom achter ’s werelds langste estafetteloop voor vrede met bijzondere momenten en resultaten. meer »

Uw daden zijn van onschatbare waarde, omdat ze niet met economische of politieke maatstaven kunnen worden gemeten.
—President Mikhail Gorbachov

Liefde voor de wereld…

“De waarheid is in alles, maar liefde is alles.” —Sri Chinmoy

Zie geen fouten in het leven van anderen; zie geen fouten in je eigen leven. Dwing jezelf om alle goede dingen te zien die je hebt gedaan, alle goede dingen die je van plan bent te gaan doen en alle goede dingen die anderen hebben gedaan. In dit millennium is het doel van filosofie om enkel het licht in jezelf en het licht in anderen te zien. Alleen dan kan je de komst van wereldvrede en wereld-eenheid versnellen.

Mijn filosofie is heel eenvoudig: liefde en dienstbaarheid. We hebben God de Schepper lief en we dienen God de schepping. God is zowel de Schepper als de schepping. Als ik bid en mediteer heb ik God de Schepper lief en als ik de mensheid dien, dien ik tegelijkertijd God de schepping.

Jij bent God’s schepping; de mensheid is dat ook. De mensheid is slechts een expressie van jouw universele hart. Je kunt en je zult de mensheid liefhebben, niet alleen als geheel maar ook individueel, als je je bewust wordt van het feit dat totdat de mensheid zijn allerhoogste Doel heeft bereikt, je eigen goddelijke volmaaktheid nog niet compleet is.

Probeer de wereld niet te veranderen.
Je zult falen.
Probeer de wereld lief te hebben.
Zie, de wereld is veranderd, voorgoed veranderd.

Wat wil je?

Ik wil liefde.

Mediteer op het nest van een vogel.

Het spirituele hart: De zetel van goddelijke liefde

Het hart is de bron. We moeten onze reis beginnen in het hart. Binnenin het hart bevindt zich de ziel. Het bewustzijn van de ziel doordringt het gehele lichaam, maar de speciale verblijfplaats van de ziel is in het spirituele hart. Wanneer we de dieptes van ons hart binnengaan, kunnen we daar de ware liefde van de ziel ontvangen.

Liefde kan omhoog gaan naar het hoofd of het kan afdalen naar de voeten. Maar als liefde eerst uit het hart komt, wordt het gezuiverd. Als liefde niet in het hart ontstaat, dan gaat het om vitale liefde die niet zuiver is. Als zuivere liefde, de liefde van het hart en van de ziel, je gehele wezen doordringt, is het in staat je bestaan te zuiveren en goddelijk te maken. Alleen wanneer het volledige fysieke bestaan is doortrokken van liefde, kunnen we het universele gevoel van eenheid ervaren.

Zodra je je innerlijke rijkdom, namelijk liefde, hebt verkregen van de bron, kun je het overal inzetten. Maar haar ware verblijfplaats is in het hart-centrum.

Meer lezen:
Menselijke liefde en goddelijke liefde (Engelstalig)
Een <em>Soul-Bird</em> (‘ziel-vogel’) tekening van Sri Chinmoy

Oefening: Meditatie op het Hart

Wanneer je aan de kracht van het hart denkt, moet je in de eerste plaats denken aan de kracht van zuiverheid. Wat geeft ons een onmiddellijk gevoel van zuiverheid? De bloem waar je het meest van houdt - een roos of een lotus of een andere bloem. Voel dat je de schoonheid en geur van jouw favoriete bloem inademt.

Probeer dit te visualiseren in je hart. Voel daar eerst de aanwezigheid van de bloem. Beeld je in dat de bloem zich in je hart bevindt. Verbeeldingskracht heeft zijn eigen werkelijkheid. Zodra je je inbeeldt dat er een bloem binnenin je is, een roos of welke bloem dan ook, probeer dan de geur van die bloem op te snuiven. Probeer daarna, na een kwartier of een half uur of misschien zelfs na een paar dagen, te voelen dat de bloem onzichtbaar is geworden in je hart. Je hoeft de bloem zelf niet te zien en je hoeft haar geur niet te ruiken. Maar zodra je aan je hart denkt, zul je zien dat je hart de prachtigste bloem is geworden, de prachtigste roos.

Waardering en aanmoediging

We zijn allemaal wereldburgers. Als ik anderen kan inspireren en als zij de rest van de wereld kunnen inspireren, ontstaat een betere wereld. Inspiratie stelt ons in staat om goede dingen te doen voor de mensheid.

Ik heb mensen van verschillende achtergronden opgetild, wat hen stuk voor stuk vreugde gaf. We noemen het programma Lifting Up the World with a Oneness-Heart. Deze wereldburgers hebben op hun eigen vlak iets bijzonders gepresteerd, daarom heb ik hen op mijn eigen manier geëerd. Ik heb ieder van hen met behulp van een speciaal apparaat met één arm opgetild.

Sri Chinmoy begon in 1985 met gewichtheffen en begon in 1988 mensen op deze unieke manier te eren; in totaal tilde hij meer dan 8000 mensen op.

“Dienen zonder ooit moe te worden
is Liefde.”—Sri Chinmoy

Op dit moment zijn we allemaal in de greep van de liefde naar macht. Maar er zal een dag komen wanneer deze wereld van ons overspoeld zal worden door de macht die liefheeft. Alleen de macht die liefheeft kan de wereld veranderen.

Met ons liefhebbende hart identificeren we ons en worden we één met wat anderen zijn. Deze liefhebbende macht kan wereldproblemen oplossen. Deze macht is vol van zelfopoffering, niet in de zin van een persoonlijk offer, maar vanuit het gevoel dienstbaar te zijn aan de gehele mensheid en die te zien als onze eigen broeders en zusters. Door zowel onze liefhebbende stilte en toegewijde dienstbaarheid dragen we bij aan de verbetering van de gehele wereld.

‘Oneness-Heart Tears and Smiles’ is een programma voor humanitaire dienstverlening dat in 1991 door Sri Chinmoy is opgericht en verbondenheid stimuleert tussen mensen in verschillende delen van de wereld.

Diashow: Wereldwijde
projecten

“Net zoals een roos vele blaadjes heeft, die allemaal bijdragen aan de schoonheid en geur van de roos, zo ook zal de wereld één wereldfamilie worden.” —Sri Chinmoy

Je kunt alleen oprechte liefde hebben voor de mensheid als je de Bron liefhebt. God heeft ons geschapen. Wij hebben God niet geschapen. Dus om alle mensen te kunnen liefhebben, moet je naar de bron van de mensheid gaan, namelijk God. Alleen als je de wortels liefhebt kan je de boom liefhebben. De wortels staan symbool voor God. Alleen als je je bewust bent van de Bron en de eigenschappen die de Bron bezit, kan je de mensheid echt liefhebben. Je kunt geen enkel mens liefhebben tenzij en totdat je God liefhebt. Als je jezelf het gevoel kunt geven dat je God liefhebt, alleen God en niemand anders, dan heb je iedereen lief, want God is Iemand die in iedereen is. Als je zegt dat je hem of haar liefhebt, dan kun je vanuit die individuele liefde niet de liefde voor God ontwikkelen. Maar vanuit liefde voor God kun je liefde voor de mensheid ontwikkelen. Als je het Hoogste, God, kunt behagen en liefhebben, dan behaag en heb je de mensheid automatisch ook lief.

Verder lezen…

Gelukkig zijn…

“Geluk is het geboorterecht van ieder menselijk hart.” —Sri Chinmoy

Oprecht gelukkig zijn is geen mentale hallicunatie. Oprecht gelukkig zijn is geen zelfvoldaan gevoel. Oprecht gelukkig zijn is het spontane gevoel van vreugde dat voortkomt uit de wetenschap dat je het goede doet en een goddelijk leven leidt.

Vreugde en opgewektheid betekenen niet een leven van genot. Nee! Het is de bewuste gewaarwording van onze innerlijke goddelijkheid. Als we gelukkig zijn, als we oprecht gelukkig zijn, maken we werkelijke vooruitgang. Wanneer we een gelukkig hart worden, gaan we voorwaarts, duiken we diep naar binnen, vliegen we. Vooruitgang zit in beweging en deze beweging ontstaat alleen wanneer we vreugde hebben en wanneer we vreugde zelf worden.

Ware vreugde komt voort uit de acceptatie van de wereld en niet uit de verzaking van de wereld. God heeft de omstandigheden uitgekozen waaronder je je huidige leven leidt. Het is als in een toneelstuk. Het decor is opgebouwd en het gordijn is opengegaan zodat jij je rol kunt spelen en vooruit kan gaan op je spirituele pad. Je huidige omstandigheden zijn de best denkbare voor je vooruitgang. Een <em>Soul-Bird</em> (‘ziel-vogel’) tekening van Sri Chinmoy

Wat wil je?

Ik wil gelukkig zijn.

Mediteer op een vliegende vogel.

Een leven van geluk

Er is in ons praktische dagelijkse leven een manier om vreugde te krijgen. Als we een eenvoudig leven leiden en in een rechte lijn op ons doel afgaan, als we wandelen op een zonverlicht pad, krijgen we vreugde. Een eenvoudig leven is een leven van geluk. Een rechte lijn naar ons doel is het pad van vreugde. Een zonverlicht pad is het pad van constante vreugde.

Wil je gelukkig zijn?
Maak je leven dan net zo zielvol eenvoudig
Als slapeloos ademhalen.

Eenvoud is iets dat we voortdurend nodig hebben. Als de geest niet eenvoudig is, als onze geest gecompliceerd en complex is, dan kunnen we geen vrede krijgen. Een kind is eenvoudig. Een kind is één en al vreugde. Als we een eenvoudig bestaan hebben, zullen we voelen hoeveel geluk ons toekomt, hoe gelukkig en gefortuneerd we zijn.

Boris Grebenshikov, één van Ruslands meest geliefde zangers, leest voor uit ‘Eenvoud’, een hoofdstuk uit Sri Chinmoy’s boek ‘De Bronnen van Geluk’ (Engels gesproken).

Ik Ben Gelukkig

Ik ben gelukkig omdat ik altijd het juiste ogenblik uitkies.
Ik ben gelukkig omdat ik een goede luisteraar ben.
Ik ben gelukkig omdat ik mijn stemgeluid demp.
Ik ben gelukkig omdat ik anderen niet probeer te overtuigen.
Ik ben gelukkig omdat ik niet klaag.
Ik ben gelukkig omdat ik geen twee dingen tegelijk doe.
Ik ben gelukkig omdat ik nooit aan twee voorwerpen tegelijk denk.
Ik ben gelukkig omdat ik de waarheid heb gerealiseerd dat zelfverbetering het allerbelangrijkste is in mijn leven.
Ik ben gelukkig omdat ik zonder voorbehoud het goede in anderen benadruk.
Ik ben gelukkig omdat ik mijn verlangende behoeften aanzienlijk heb verminderd.
Ik ben gelukkig omdat ik nooit opgeef.

Fragment uit een korte lezing van Sri Chinmoy, gehouden tijdens één van zijn wekelijkse meditatiesessies bij de Verenigde Naties.

Aspiratie: De innerlijke roep naar geluk

In vreugde leven is het innerlijke leven leiden. Dit is het leven dat leidt naar zelf-realisatie. Zelf-realisatie is God-realisatie, want God is niets anders dan de goddelijkheid die zich diep binnenin ieder van ons bevindt, wachtend om ontdekt en geopenbaard te worden.

De innerlijke wereld belichaamt vrede, licht en gelukzaligheid. De uiterlijke wereld belichaamt deze kwaliteiten op dit moment helaas nog niet, hoewel de innerlijke wereld ze in grenzeloze mate bezit. Daarom proberen we op grond van onze innerlijke roep en onze zielvolle meditatie een vrije toegang tot de innerlijke wereld tot stand te brengen. Dit noemen we onze aspiratie.

Er is geen verschil tussen innerlijk geluk en aspiratie. Ze zijn één. Aspiratie is de vlam en geluk is het licht van de vlam.

Meer lezen:
Je innerlijke honger
vergroten (Engelstalig)

Is er enig verschil
Tussen een hart van dankbaarheid
En een gelukkig leven?
Het hart van dankbaarheid is het nest.
Het gelukkige leven is de boom.

Een gedicht uit ‘Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants’, een serie van 27,000 aforismen geschreven door Sri Chinmoy tussen 1983 en 1998.

Van geluk krijgen we vrede

Ik voel dat het door gebed, meditatie en toegewijde dienstbaarheid is dat wereldvrede kan plaatsvinden. Elk individu moet proberen anderen gelukkig te maken, want alleen via geluk kunnen we vrede krijgen. Als we iemand liefdevol en oprecht ons eigen geluk kunnen aanbieden, dan zal die persoon alleen maar goede wil voor ons hebben. Dus van geluk krijgen we vrede en van vrede krijgen we geluk; de twee zijn onscheidbaar.

Zelf-Overstijging…

“De vreugde van zelf-overstijging is absoluut ongeëvenaard.”
Sri Chinmoy

Zelf-overstijging geeft ons grenzeloze vreugde. Wanneer we boven onszelf uitstijgen, concurreren we niet met anderen. We wedijveren niet met de rest van de wereld, maar we gaan voortdurend de strijd aan met onszelf. We concurreren alleen met onze eerdere prestaties. En elke keer dat we onze eerdere prestaties overtreffen, krijgen we vreugde.

In het spirituele leven proberen we altijd om boven onszelf uit te stijgen en voorwaarts te gaan. Als ik vandaag twintig dingen fout doe, dan zal ik morgen proberen om er slechts negentien fout te doen. Ik zal mezelf voortdurend proberen te verbeteren en dat zal me een enorm gevoel van voldoening geven. Ik ga met niemand de strijd aan, behalve met mezelf. Dit is hoe ik kan voelen dat ik de volmaaktheid benader.

Wat wil je?

Ik wil volmaaktheid.

Mediteer op de zelf-overstijging van je leven.

Leef in de wereld van vooruitgang

Ik ga de strijd niet aan
Met de rest van de wereld.
Ik ga alleen de strijd aan met mezelf,
Want mijn vooruitgang is mijn ware overwinning.

Wedijver altijd met jezelf; ga met niemand anders de strijd aan. We kunnen onszelf niet afhankelijk maken van succes, want er zal altijd iemand zijn die ons succes tot niets doet verbleken. Wanneer we in de succes-wereld leven, zijn we binnen de kortste keren gedoemd tot frustratie. Maar wanneer we leven in de wereld van vooruitgang, is er altijd enorme vreugde. Deze vreugde komt niet slechts van het overtreffen van je eigen capaciteiten, maar ook van de poging daartoe. Stel dat ik mijn doel heb gesteld op 150 kilo en het lukt me niet om dat gewicht te heffen. Enkel het feit dat ik voortdurend met veel toewijding heb geoefend, geeft me vreugde. En de vastberadenheid en doorzettingsvermogen die ik daarmee laat zien zijn op zichzelf al vooruitgang. Alles dat we doen met een toegewijd en zielvol gevoel helpt ons om vooruitgang te maken.

Video

De documentaire ‘Challenging Impossibility’ over Sri Chinmoy’s loopbaan als gewichtheffer. Tussen 1985 en 2007 zette Sri Chinmoy vele bijzondere prestaties neer als gewichtheffer, waarbij hij zichzelf steeds bleef overtreffen.

Leeftijd zit tussen de oren

Leeftijd zit tussen de oren; leeftijd zit niet in het lichaam. Wanneer we denken dat we oud zijn, dan is dat het einde, het onherroepelijke einde van onze reis. Elke dag en ieder ogenblik moet je denken dat je maar zeven, acht of negen jaar oud bent en niet dat je over de dertig bent. Gebruik je verbeeldingskracht! Verbeelding is een wereld op zich, maar je moet die wereld elke dag naar beneden brengen of je moet zelf die wereld binnengaan.

Ik zeg altijd dat fysieke fitheid van levensbelang is. In het lichaam bevindt zich de ziel. De ziel is niet ergens anders. In de tempel van het lichaam bevindt zich het altaar. Als we de tempel niet in goede staat houden, zal het altaar uit elkaar vallen. Houd je lichaam fit als je echt vooruitgang wilt maken.

Meer lezen:
Sri Chinmoy
en hardlopen

Lange afstandsraces

Het is mijn overtuiging dat de wereld dynamiek nodig heeft. De uiterlijke wereld heeft dynamiek nodig en de innerlijke wereld heeft vrede nodig. Als zoekers moeten we bidden en mediteren om vrede te verkrijgen. Maar als we ook dynamisch zijn, kunnen we veel bereiken in ons uiterlijke leven. Om dynamisch te zijn is fysieke fitheid van groot belang en hardlopen helpt ons enorm om fysiek fit te blijven.

Hardlopers krijgen heel veel van deze races terug. Ze verleggen hun grenzen. Om jezelf gelukkig te maken moet je altijd verder en verder en verder gaan, voorbij je huidige capaciteiten. Hier krijgt elke hardloper tijdens het lopen een buitenkans om zijn grenzen te verleggen. Zelf-overstijging is het enige dat een mens nodig heeft om werkelijk gelukkig te zijn. Dus deze races helpen de lopers enorm, hoewel ze het uiterlijk heel zwaar hebben. Maar als de race uiteindelijk voorbij is, voelen ze dat ze iets heel significants hebben gepresteerd.

Sri Chinmoy richtte het Marathon Team op in 1977 om de hardloopwereld van dienst te zijn in haar zoektocht naar zelf-overstijging. Naast vele andere evenementen is de Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 Mile Race de langste gecertificeerde hardloopwedstrijd ter wereld.

Sri Chinmoy spreekt over spiritualiteit en hardlopen tijdens de Sri Chinmoy 6 and 10-daagse races in New York.

Oefening: vergroot je inspiratie

Schrijf ’s ochtends vroeg na je meditatie - niet vóór je meditatie - drie totaal nieuwe dingen op die je nog nooit hebt gedaan, waar je nog nooit aan hebt gedacht. Deze drie dringen geven je inspiratie of een soort uitdaging. Het creëert een sensatie in je geest of in je wezen om ze te gaan doen. Gebruik je verbeeldingskracht na je meditatie. Schrijf gewoon op, "Vandaag ga ik drie dingen proberen. Ik ga een poging wagen.”

Ik zeg niet dat je deze dingen in één dag moet klaarspelen, nee. Het kan een paar dagen of nog langer duren om ze te voltooien. Maar je kunt een begin maken. Het leven is niet saai voor wie in avontuur gelooft. Avontuur betekent niet dat je de hoogste berg moet beklimmen. Nieuwe ideeën, frisse ideeën, gezonde ideeën in je geest toelaten - dat is avontuur. Vervolgens kun je eraan gaan werken.

Foto: Sri Chinmoy finisht in de 47-Mijl Race in New York, 1981.

Genade van Boven

Voor al mijn prestaties ben ik geheel afhankelijk van de Genade van de Supreme. Zijn Genade geeft me inspiratie en begeleidt me bij alles wat ik doe - of ik nu een gedicht schrijf, een lied componeer, een schilderij maak, een marathon loop of een lezing geef. Alles dat ik doe is afhankelijk van de innerlijke begeleiding en deze innerlijke begeleiding is niets anders dan het Mededogen en de Genade van Boven.

Verder lezen…

Waarom hief Sri Chinmoy zware gewichten?

Het verhaal achter Sri Chinmoy’s 22 jaar lange gewichthefavontuur. meer »

Sri Chinmoy Marathon Team

Meer over de filosofie achter het Marathon Team en de duurevenementen die ze overal ter wereld organiseren. meer »

Sri Chinmoy’s sportieve carrière

Als sprintkampioen in de spirituele gemeenschap waar hij opgroeide, werd Sri Chinmoy op latere leeftijd een fervent lange afstandsloper en tennisser. meer »

Creativiteit…

“Moge mijn dagelijks leven een donderende waterval zijn van creativiteit.” —Sri Chinmoy

Iedere ziel is begiftigd met creativiteit. Maar de ziel vindt het ontzettend moeilijk om de geest, het vitale en het fysieke ervan te overtuigen dat ze bewust met de ziel kunnen samenwerken, dat ze samen kunnen creëren en het Goddelijke hier op aarde kunnen vervullen. Creativiteit betekent niet dat je gedichten of artikelen moet schrijven of liederen moet componeren. Creativiteit betekent je innerlijke betrokkenheid bij het verruimen van wat je bent of wat je hebt. Wanneer iemand bewust voorbij zijn huidige capaciteiten en prestaties wil gaan, alleen dan ontdekken we ware creativiteit, alleen dan is creativiteit van werkelijke waarde en betekenis.

Waar is de bron van creativiteit te vinden? Als iemand wil dat zijn schepping permanent en eeuwigdurend is, dan moet die schepping uit de ziel komen - niet uit de geest, niet uit het vitale, zelfs niet uit het hart. In het hart, in de geest, in het vitale en zelfs in het grofstoffelijke fysieke is creativiteit te vinden, maar de prestaties van die creativiteit zijn niet van lange duur. Alleen de creativiteit van de ziel kan blijvend zijn. Creativiteit kan zich dus bevinden in het fysieke, in het hart, in de geest, in de ziel - overal. Maar als het zich in het innerlijke leven bevindt, in het rijk van de ziel, alleen dan kan een strevend mens werkelijk gelukkig zijn.

Wat wil je?

Ik wil vruchtbare verbeeldingskracht.

Mediteer op de oneindige druppels van de zee.

Muziek: de taal van God

Iedereen op aarde is een musicus en een zanger. Een zanger hoeft niet volmaakt zuiver te zingen. Muziek is de taal van God. God’s taal, muziek, is niet zoiets als wiskunde of geometrie. Het is een taal van liefde.

Laten we niet proberen om muziek te begrijpen met onze geest. Laten we het zelfs niet proberen te voelen met ons hart. Laten we de vogel van muziek eenvoudig en spontaan toestaan om in onze hart-hemel rond te vliegen. Terwijl het daar rondvliegt zal het ons onvoorwaardelijk openbaren wat het heeft en wat het is. Wat het heeft is de boodschap van Onsterfelijkheid en wat het is is de doorgang naar de Eeuwigheid.

Meer lezen:
Sri Chinmoy's
Lied-Universum

Sri Chinmoy componeerde meer dan 22.000 liederen die zowel qua tekst als melodie de volle breedte van ervaringen van de strevende mensheid verkennen.

Jharna-Kala: de fontein-kunst van Sri Chinmoy

De enige rol van Kunst is om schoonheid te ontdekken, van binnen en van buiten. Kunst in zichzelf is een zelf-expressie van de verschillende bewustzijnsniveaus.

Kunst is het uiterlijke kleed van liefde. Net zoals liefde is kunst een vermogen tot eenheid met het oneindige.
Wanneer we een kunstwerk maken, herscheppen of reflecteren we een bepaalde schoonheid van het Oneindige.

Vanaf 1974 heeft Sri Chinmoy meer dan 140.000 schilderijen van mystieke kunst geschilderd die hij ‘Jharna Kala’ noemde, wat in zijn Bengaalse moederstaal ‘fontein-kunst’ betekent; kunst die ontstaat vanuit een innerlijke bron.

Video: Sri Chinmoy:
De kunstenaar in actie

“U bent een wonderbaarlijk voorbeeld van de overvloed in het creatieve leven waar wij gewone stervelingen naar op zoek zijn, en ik kan alleen maar hopen dat ik misschien op een dag deelgenoot kan worden van die kosmische fontein van stilte en diepe energie die u belichaamt.”
— Leonard Bernstein, gerennommeerd componist en dirigent

“Sri Chinmoy’s kunst heeft een speelsheid die niet verward moet worden met trivialiteit. Het is afkomstig van een wezensgebied van waaruit wij streven naar het hoogste. Er zijn maar heel weinig kunstenaars die op deze manier durven te spelen.”
— Amal Ghosh,Central School of Art & Design, Londen

De Kosmische Melodie

Ik ben de Supreme dankbaar dat Hij mij de gouden mogelijkheid heeft gegeven om Hem op Zijn eigen Manier te dienen. Mijn poëzie, mijn muziek, mijn kunst en al mijn andere activiteiten zijn slechts uitdrukkingsvormen van Iemand die in en door mij werkt.

Sommige mensen zeggen misschien, "Waar is hij mee bezig? Hij is kunstenaar, hij is musicus, hij is een zanger. Waarom concentreert hij zich niet op één onderwerp om daar alles uit te halen?" Maar zo zie ik het niet. Een piano heeft vele toetsen. Waarom moet de pianist altijd dezelfde toets aanslaan? Als hij altijd maar één toets, een noot speelt, hoe kan hij dan de kosmische melodie, de universele melodie produceren? Op dezelfde manier voel ik dat kunst één toets is, poëzie een andere toets, meditatie een derde toets en sport een vierde toets. Als je al die verschillende toetsen aanslaat, produceer je mooie muziek.

Verder lezen…

Ontdek je Zelf…

Op het moment dat je weet wie je werkelijk bent, zijn alle geheimen van de wereld een open boek voor je. —Sri Chinmoy

Zelf-realisatie betekent zelf-ontdekking in de hoogste zin van het woord. Je realiseert je eenheid met God - bewust. Misschien heb je boeken bestudeerd en hebben mensen je verteld dat God in iedereen is. Maar je hebt God niet gerealiseerd in je bewuste leven. Als je zelf-gerealiseerd bent, weet je bewust wat God is, hoe Hij eruit ziet, wat Hij wil.

Mensen die God niet hebben gerealiseerd zullen zeggen, "God is zus of zo." - het is één en al mentale speculatie. Maar iemand die zelf-realisatie bereikt, blijft in God’s Bewustzijn en spreekt met God van aangezicht tot aangezicht. Hij ziet God zowel in het eindige als in het Oneindige; hij ziet God als persoonlijk en onpersoonlijk. In dit geval is het geen mentale hallucinatie of inbeelding; het is directe werkelijkheid. Deze werkelijkheid is authentieker dan dat ik jou nu hier voor me zie staan.

We spreken over zelf-ontdekking, maar zelf-ontdekking en God-realisatie zijn één. Wanneer we ons ware zelf ontdekken realiseren we God, omdat het bestaan van God in ons ware zelf huist.

Waar wij zijn, daar is God. Om deze allerhoogste waarheid te realiseren moeten we aan de wereld teruggeven wat we ervan hebben geleend: duisternis, onwetendheid, gebondenheid, beperkingen, onvolkomenheden en dood. We hebben deze dingen geleend omdat we het gevoel hadden dat ze ons enorm zouden helpen, maar nu zijn we tot de ontdekking gekomen dat het enorme obstakels zijn. Dus moeten we deze dingen teruggeven en moeten we de dingen die we eeuwig bezitten in de dieptes van ons wezen - vrede, licht, gelukzaligheid - vermeerderen. We moeten de dingen die we eeuwig zijn opeisen en aanbieden aan de gehele wereld. Als we dit doen, zullen we weten wie God is en waar God is.

Wat wil je?

Ik wil verlichting.

Mediteer op een volledig opengebloeide roos.

Het Absolute

Geen geest, geen vorm, ik besta slechts;
Nu dooft elke wil en alle gedachten;
Het ultieme einde van de dans der Natuur,
Ik ben degene die ik heb gezocht.

Een rijk van Gelukzaligheid leeg, absoluut;
Voorbij zowel kenner als gekende;
Eindelijk geniet ik een immense rust;
Ik sta alleen tegenover de Ene.

Ik heb de geheime wegen van het leven doorkruist,
Het Doel zelf ben ik geworden.
De onveranderlijke Waarheid is geopenbaard;
Ik ben de weg, de God-Ziel.

Mijn Geest is zich bewust van alle hoogten,
Stil ben ik in het hart van de Zon.
Niets ruil ik in voor tijd of daden;
Gespeeld is mijn kosmisch spel.

Bewustzijn: De Goddelijke Vonk

Bewustzijn is de innerlijke vonk of innerlijke verbinding in ons, de gouden schakel binnenin ons die ons hoogste en meest verlichte deel verbindt met ons laagste en meest onverlichte deel. Bewustzijn is de verbindende schakel tussen Hemel en aarde. Waar is de Hemel? Niet ergens boven ons of ver weg. De Hemel bevindt zich in ons bewustzijn. Maar het is het goddelijke bewustzijn die de aarde met de Hemel verbindt. Het gewone menselijke bewustzijn verbindt ons alleen met iets ontzettend beperkts dat tegelijkertijd uiterst vluchtig is. Eén seconde lang kunnen we ons bewustzijn richten op een andere persoon en dan verdwijnt onze concentratie. Maar als het over het innerlijke bewustzijn gaat, wat het grenzeloze, verlichte, getransformeerde bewustzijn is, dan kan onze geconcentreerde aandacht alsmaar doorgaan.

Menselijk bewustzijn bestaat voornamelijk uit beperkingen, onvolmaaktheden, gebondenheid en onwetendheid. Dit bewustzijn wil hier op aarde blijven. Het krijgt vreugde in het eindige: in familie, in de maatschappij, in aardse gebeurtenissen. Goddelijk bewustzijn bestaat uit Vrede, Gelukzaligheid, goddelijke Kracht, etcetera. Haar natuur is om zichzelf voortdurend te verruimen. Menselijk bewustzijn voelt dat er niets belangrijker is dan aards genot. Goddelijk bewustzijn voelt dat er niets belangrijker en betekenisvoller is dan hemelse Vreugde en Gelukzaligheid op aarde. Het menselijke bewustzijn probeert ons ervan te overtuigen dat we ver van de Waarheid of van vervulling verwijderd zijn. Het probeert ons het gevoel te geven dat God ergens anders is, miljoenen kilometers van ons vandaan. Maar het goddelijke bewustzijn geeft ons het gevoel dat God hier is, in elke ademtocht, in elke hartslag, in iedereen en alles om ons heen.

Video

Sri Chinmoy beschrijft en demonstreert savikalpa en nirvikalpa samadhi, twee van de hoogste staten van spiritueel bewustzijn.

Meditatie: God’s taal

Meditatie is die staat van ons bewustzijn waar het innerlijke wezen, in plaats van miljoenen gedachten te koesteren, alleen maar wil communiceren met God. Meditatie is zowel God’s taal als de taal van de mensheid. Nu spreek ik Engels en jij kunt mij verstaan omdat je goed Engels spreekt. Op dezelfde manier zul je als je goed kunt mediteren in staat zijn om met God te communiceren. Daarom is meditatie de taal die we gebruiken om met God te spreken.

Video Sri Chinmoy
in Meditatie

De Enige Manier

Soms moet ik stil zijn,
Want dat is de enige manier
Om iets beter te weten,
Om iets verstandiger te denken,
Om iets volmaakter te worden,
Om God iets eerder te claimen.

Een gedicht uit ‘Transcendence-Perfection', een verzameling van 843 gedichten die door Sri Chinmoy in een periode van 24 uur zijn geschreven op 1 november 1975.

God is…

De Waarheid is één. Wijzen geven er verschillende namen aan. —Oud Indiaas spreekwoord

Het doel van het leven is het realiseren van de hoogste Waarheid, het openbaren van de hoogste Waarheid en het manifesteren van de hoogste Waarheid. Wat is de hoogste Waarheid? De hoogste Waarheid is dat de mens en God eeuwig één en onscheidbaar zijn, hoewel de mens op dit moment een ongerealiseerde God is en God nu nog een onvervulde, ongemanifesteerde mens is.

God is één en al Liefde. God is één en al Licht. God is één en al Schoonheid. God is alles: Waarheid, Vrede, Licht, Gelukzaligheid in oneindige mate. Hij is met vorm; Hij is zonder vorm. Als je God ervaart als Vrede, dan zal jij zeggen dat God Vrede is. Als je God ervaart als Licht, zal je zeggen dat God Licht is. Als je God ervaart als Liefde, zal je zeggen dat God Liefde is.

Wat wil je?

Ik wil vrijheid.

Mediteer op de onmetelijke uitgestrektheid van de lucht.

De eeuwige vraag van de mens is: ‘Wie is God?’
God’s onmiddellijke antwoord is: ‘Mijn kind, wie is God anders dan jijzelf?’ —Sri Chinmoy

God is je eigen hoogste, meest verlichte, meest volmaakte deel. Je bestaat uit twee delen: één is hoger, één is lager. De meeste tijd blijf je in het lagere deel. Wanneer je volledig bewust wordt van je hogere deel en je lagere deel volledig getransformeerd en verenigd is met het Hoogste, dan ben je niemand minder dan God. Hoewel het nog niet gezien of geopenbaard is, is God je eigen hoogste, meest ontwikkelde, meest volmaakte en verlichte deel.

Duik diep naar binnen en je zult ontdekken dat binnenin je lichaam je hart is, binnenin je hart je ziel is en binnenin je ziel God is.

Video

Sri Chinmoy in gesprek over de ziel in een interview met dominee Tom Hartman, mede-oprichter van ‘The God Squad’

Geluk zelf is God.

Alles dat je hier op aarde koestert en waardeert is niet alleen een belichaming van God, maar God Zelf. Van boven kan God elke vorm aannemen of Hij kan vormeloos zijn als oneindig Licht, oneindige Vrede, oneindige Gelukzaligheid. Maar Hij kan ook in ons hart zijn, waar ons ware bestaan zich bevindt. En als we onze ogen openen en naar de natuur kijken, naar de bergen en rivieren, is dat ook God.

Dus op welke manier we de werkelijkheid ook waarderen of onszelf met de werkelijkheid willen identificeren, we moeten voelen dat wat we waarderen en waar we ons mee identificeren het goddelijke is; en deze goddelijkheid noemen we God of Ziel of Wezen. Als je het niet God wilt noemen, hoef je dat niet te doen. Maar je moet het wel geluk noemen. Geluk zelf is God. Je kunt de schoonheid van de natuur bewonderen en als dat je gelukkig maakt, is het geluk dat je ervaart niets anders dan God.

Een <em>Soul-Bird</em> (‘ziel-vogel’) tekening van Sri Chinmoy

Eén waarheid met verschillende namen

In het religieuze spectrum onderhield Sri Chinmoy vriendschappen met Nobelprijswinnaars Moeder Theresa en Aartsbisschop Desmond Tutu.
Sri Chinmoy houdt de openingsmeditatie tijdens het Parlement van Wereldreligies in Chicago, 1993 (links) en Barcelona, 2004 (rechts).

Er bestaat geen fundamenteel verschil tussen de ene religie en de andere, omdat elke religie de hoogste Waarheid belichaamt. Elke religie is juist, volkomen juist, omdat elke religie de boodschap van de Waarheid op zijn eigen manier overbrengt. Als je diep naar binnen duikt zul je zien dat religies op geen enkele manier verschillen. Het is allemaal één Waarheid waar verschillende zoekers verschillende namen aan hebben gegeven. Jouw religie zegt één ding en de mijne zegt iets anders. Maar als het over de hoogste Waarheid gaat zullen onze religies nooit verschillen. Het ultieme doel van elke religie is het realiseren van de hoogste Waarheid.

Op weg naar ons Doel kan het gebeuren dat we ruzie maken, het oneens zijn en elkaar verkeerd begrijpen. Waarom? Omdat er nu eenmaal vele wegen zijn die naar het Doel leiden. Sommigen volgen de ene weg, sommigen een andere. Elke weg is in staat om inspiratie te bieden. Na een tijdje zegt de ene persoon dat zijn weg verreweg het beste is omdat hij ervan is gaan houden. Iemand anders zal zeggen dat zijn weg het beste is. Maar zodra ze beiden hun bestemming bereiken, zijn ze aangekomen bij hetzelfde Doel: Waarheid. In Waarheid is geen onenigheid, geen conflict; Waarheid of God-realisatie stijgt uit boven alle religies.

Meer lezen:
Sri Chinmoy’s
Boodschap van Eenheid

Twee vleugels om mee te vliegen: Gebed en Meditatie

De vleugels van mijn gebed dragen me naar de Hemel waar ik God’s Schoonheid zie. De vleugels van mijn meditatie dragen God naar de aarde om de zuiverheid van mijn hart te zien.

Wanneer we bidden voelen we vaak dat God zich ergens boven ons bevindt - mijlenver boven ons hoofd of ergens in de blauwe hemel. We weten niet precies waar Hij is; we voelen slechts dat wij hier op aarde zijn, terwijl Hij ver weg is, vandaar dat het even kan duren voordat ons gebed Hem bereikt. Ook voelen we dat Hij, waar Hij ook is, naar ons toe moet komen om ons vrede te geven, of waar we dan ook om vragen.

Maar wanneer we mediteren hebben we een totaal ander concept van God. We voelen dat Hij vlakbij ons is of binnenin ons - in ons lichaam, vitale, geest, hart en ziel, waar Hij ons observeert. Dus we hoeven niet naar de hemel te vliegen of achter Hem aan te rennen. Als onze meditatie zielvol is, voelen we dat Hij ons zal geven wat we nodig hebben. In de meeste gevallen voelen we dat meditatie dat doel sneller bereikt dan gebed of een andere methode. Maar als ons gebed de manifestatie is van de intense roep van ons hart, dan kost het ons geen enkele tijd om God te bereiken. Hij zal ons onmiddellijk horen en ons helpen. Dus gebed en meditatie vullen elkaar aan.

Sri Chinmoy leest voor uit een lezing getiteld 'Prayer-life and meditation-life' (’Gebed-leven en meditatie-leven’) uit zijn boek Everest-Aspiration.
In de lezing heeft Sri Chinmoy het over ‘his Beloved Supreme’ (‘zijn geliefde Supreme’); Supreme (‘Allerhoogste’) is het woord dat volgens Sri Chinmoy het beste de hoogste Werkelijkheid beschrijft.

Wanneer de macht van liefde
De liefde naar macht vervangt,
Zal de mens
Een nieuwe naam hebben: God.
Sri Chinmoy

Niets kan groter zijn dan liefde. God is groot enkel omdat Hij oneindige Liefde is. Als je God wilt definiëren, kan je dat op miljoenen manieren doen; maar ik wil graag zeggen dat geen enkele definitie van God zo passend is als wanneer je zegt, "God is één en al Liefde." Als er angst in onze geest komt wanneer we ‘God’ zeggen, dan zijn we miljoenen en miljarden kilometers van God vandaan. Als er liefde naar voren komt wanneer we de naam van God herhalen, dan zijn onze gebeden, onze concentratie, onze meditatie en onze contemplatie oprecht.

Met uitzondering van verklarende media bijschriften zijn alle bovenstaande teksten van Sri Chinmoy. Bekijk bronmateriaal »

Als je graag meer over Sri Chinmoy’s leer te weten wilt komen, kun je contact opnemen met een Sri Chinmoy Centrum bij je in de buurt.