SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Programma's

De volheid van het leven
Ligt in dromen en het manifesteren
Van de onmogelijke dromen.


Sri Chinmoy heeft zijn leven gewijd aan het verwerkelijken van een droom: een wereld waar harmonie en eenheid de boventoon voeren. Gedurende meer dan veertig jaar is hij een dynamisch voorstander geweest van wederzijds cultureel begrip via kunst, sport en humanitaire dienstverlening.

Sinds dat hij in 1964 naar Amerika kwam, heeft Sri Chinmoy een groot aantal verschillende programma's opgestart in vele verschillende landen, zowel op cultureel, humanitair als spiritueel gebied, waarin vele mensen uit alle delen van de samenleving hebben geparticipeerd.

Op een vernieuwende manier stimuleren deze projecten de aloude, universele waarden die ten grondslag liggen aan alle culturen en geloofsovertuigingen. Door de groei van het hart van eenheid te stimuleren, proberen de deelnemers aan deze programma's hun gezamenlijke energie aan te wenden voor een betere wereld.