SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Ons Pad (2)

"Maar alleen iets geven, louter iets aanbieden, is niet voldoende. Het moet gepaard gaan met enthousiasme en een intense innerlijke behoefte. We geven aan de Innerlijke Gids in onszelf en in anderen. Als we iemand anders iets geven, moeten we voelen dat we het geven aan het goddelijke in de ander, aan de Supreme binnenin hem, die op dit ogenblik onze hulp nodig heeft. Als we iemand goddelijke liefde geven, zouden we dat op een vreugdevolle en zielvolle manier moeten doen. Maar terwijl we geven, moeten we niet het gevoel koesteren dat we de andere persoon een grote gunst verlenen; dat we, omdat we in een positie verkeren om hem te helpen, superieur aan hem zijn. Nee! We moeten voelen dat God ons een waardevolle gelegenheid gegeven heeft om Hem van dienst te zijn en we zouden dankbaar moeten zijn aan de persoon die ons in staat heeft gesteld om de Supreme in hem te helpen of te dienen. We moeten ons dankbaar voelen dat we God's uitverkoren instrumenten zijn als Hij net zo goed anderen had kunnen uitverkiezen. We moeten voortdurende dankbaarheid betonen, enkel voor het feit dat Hij gebruik van ons heeft gemaakt. Dit soort van devotie is onze toegewijde dienst.

Dan komt overgave. Deze overgave is niet de overgave van een slaaf aan een meester. Een gewone meester bekritiseert zijn slaaf, terwijl hij zelf het gevoel heeft altijd volmaakt te zijn. Maar in het geval van de Supreme gaat het anders. Als Hij Zich met ons bezighoudt, heeft Hij het gevoel dat onze onvolmaaktheden Zijn eigen onvolmaaktheden zijn. Wanneer Hij fouten ontdekt in onze natuur, voelt Hij dat het allemaal Zijn fouten zijn. Tenzij en totdat wij volmaakt zijn, heeft God nooit het gevoel dat Hij Zelf volmaakt is. God is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig; het is waar. Maar wanneer het een zaak is van volmaaktheid die op aarde is gemanifesteerd, voelt God dat Hij nog altijd onvolmaakt is in mij, in jou, in iedereen. De boodschap van volmaakte vervolmaking is nog niet op aarde gearriveerd. Wij geven ons met hart en ziel over aan God, in het besef dat wat we hebben nagenoeg niets is en dat wat we zijn nagenoeg niets is. Als we onze nietigheid aan Hem geven, worden we een uitverkoren instrument van de Supreme en laten we Zijn Volmaaktheid in ons groeien.

Liefde, vervulling en God gaan altijd samen. God zal nooit tevreden zijn met iets dat incompleet, ongerealiseerd, onvervuld en ongemanifesteerd is. Hij verlangt van ons realisatie, openbaring, manifestatie en vervolmaking. Als deze dingen niet in dit leven plaatsvinden, dan zal het ons nog vele incarnaties meer kosten. Maar God zal het nooit toestaan dat iemand ongerealiseerd en onvervuld blijft. Vandaag is het voor jou tijd om God te realiseren. Morgen zal het voor je vriend tijd zijn om God te realiseren. Overmorgen zal het weer tijd zijn voor iemand anders om God te realiseren. Voor iedere persoon bestaat er een tijdstip dat we "God's uitverkoren Tijdstip" noemen. Op God's uitverkoren Tijdstip zal een persoon beslist God realiseren. Wij hebben het gevoel dat ons pad gemakkelijker en effectiever is in de zin dat we niet miljoenen boeken hoeven te lezen om de Waarheid te kennen. We hoeven onze geest niet dag in dag uit te trainen om te weten hoe de Waarheid eruit ziet. Nee! Waarheid zit binnenin ons en roept om naar voren te komen. Maar helaas hebben wij de deur dicht gehouden en laten we de Waarheid niet naar buiten komen."