SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Concentratie Oefeningen

1. De stip. Als je je concentratiekracht wilt ontwikkelen, moet je het volgende doen. Was voordat je je gaat concentreren je gezicht en je ogen met koud water. Teken op ooghoogte een zwarte stip op de muur; ga op een afstand van ongeveer een meter voor de stip zitten en concentreer je op de stip. Probeer na een paar minuten te voelen dat wanneer je inademt, de adem van de stip komt en dat de stip ook inademt, omdat de stip adem van jou krijgt. Probeer te voelen dat er twee personen zijn: jijzelf en de zwarte stip die je op de muur hebt getekend. Jouw adem komt van die stip en de adem van de stip komt van jou.

Als je concentratie heel sterk is, dan voel je binnen tien minuten dat je ziel je verlaten heeft en in de zwarte stip op de muur is binnengedrongen. Probeer dan te voelen dat jij en je ziel met elkaar spreken. Je ziel brengt je naar de zielenwereld voor realisatie en jij brengt de ziel naar de materiële wereld voor manifestatie. Op die manier kun je je concentratiekracht heel makkelijk ontwikkelen. Maar het gaat niet vanzelf, je moet je er wel in oefenen. Er zijn een heleboel dingen die door middel van oefening heel makkelijk worden, maar juist omdat we niet oefenen krijgen we ook geen resultaat.

2. Visie en werkelijkheid. Een andere oefening gaat als volgt. Teken een hele kleine cirkel op de muur en teken in die cirkel een zwarte stip. De stip moet zwart zijn, dus niet blauw of rood of een andere kleur. Ga op een afstand van ongeveer een meter voor de muur zitten en vestig je aandacht op de cirkel. Ontspan je ogen en houdt ze halfopen. Laat de concentratiekracht vanuit het midden van je voorhoofd stromen. Open na drie of vier minuten je ogen helemaal en probeer te voelen dat je van top tot teen een en al oog bent. Je gehele fysieke bestaan is louter visie geworden en die visie is gericht op de stip in de cirkel. Begin vervolgens het voorwerp waar je je op concentreert te verkleinen. Probeer na een paar seconden te voelen dat je hele lichaam net zo klein is geworden als de stip op de muur. Probeer te voelen dat de stip een onderdeel van je eigen bestaan is geworden. Dring vervolgens de stip binnen, dring er doorheen, zodat je aan de andere kant komt. Bekijk vanaf die andere kant je eigen lichaam. Je fysieke lichaam bevindt zich aan de ene kant, maar op grond van je concentratie heb je je subtiele lichaam naar de andere kant kunnen brengen. Via je subtiele lichaam zie je je fysieke lichaam en via je fysieke lichaam zie je je subtiele lichaam.

Toen je je begon te concentreren werd je fysieke lichaam een en al visie. Op dat moment was de stip jouw werkelijkheid. Het moment waarop je de stip binnendrong werden visie en werkelijkheid een. Je was de visie en je was tevens de werkelijkheid. Toen je vanuit de stip naar jezelf terugkeek werd het proces omgedraaid. Op dat moment werd jij de visie buiten jezelf en de plaats waar je naar terugkeerde - je lichaam - werd de werkelijkheid. Op dat moment werden visie en werkelijkheid weer een. Als je de visie en de werkelijkheid op die manier kunt bekijken, dan is je concentratie absoluut perfect. Als de concentratiekracht jou naar de andere kant van de stip - die je de werkelijkheid noemde - kan brengen, dan bevindt je hele bestaan zich ver boven zowel visie als werkelijkheid. Wanneer je eenmaal voelt dat je visie en werkelijkheid getranscendeerd hebt, zal je grenzeloze kracht bezitten.

3. Mijn hart-vriend. Net zoals je je op het topje van je vinger kunt concentreren, of op een kaarsvlam of een ander voorwerp, kun je je ook op je hart concentreren. Je kunt je ogen sluiten of naar een muur kijken, maar de hele tijd denk je aan je hart als aan een goede vriend. Als de gedachte aan je vriend zeer intens wordt, als je al je aandacht op hem vestigt, ga je boven het gewone denken uit; dan concentreer je je. Je kunt je spirituele hart niet met je fysieke ogen bekijken, maar je kunt er wel al je aandacht op vestigen, zodat de concentratiekracht geleidelijk aan in je hart dringt en je uit het gebied van de geest weghaalt.

Als je niet helemaal zuiver bent, als je hart nog vol aardse verlangens is, dan moet je, voordat je je op je hart gaat concentreren, zuiverheid aanroepen. Zuiverheid is het gevoel dat er zich in de dieptes van je hart een levend altaar bevindt. Als je de goddelijke aanwezigheid van een innerlijk altaar voelt, word je automatisch gezuiverd. Dan wordt de concentratie op je hart zeer doeltreffend.

4. De hartslag van het leven. Er zijn zoekers die zich graag op hun hartslag concentreren. Als je dat doet, moet je vooral niet bang zijn dat je hart ineens zal stoppen en dat je doodgaat. Als je in het spirituele leven een echte held wilt zijn, kun je proberen je op je hartslag te concentreren. Dat is voor jou de gouden gelegenheid om het eindeloze leven binnen te gaan. Iedere keer als je het geluid van je hartslag hoort, moet je daar onmiddellijk je oneindige, onsterfelijke leven voelen.

5. De innerlijke bloem. Voor deze oefening heb je een bloem nodig. Kijk, met je ogen half open en half gesloten, een paar seconden naar de hele bloem. Probeer tijdens het concentreren te voelen dat je zelf die bloem bent. Probeer tegelijkertijd te voelen dat die bloem diep binnenin je hart groeit. Voel dat je de bloem bent en dat je aan het groeien bent in je hart.

Concentreer je dan geleidelijk aan op een bloemblaadje. Voel dat het bloemblaadje de zaadvorm is van je werkelijkheidsbestaan. Concentreer je een paar minuten later weer op de hele bloem en voel dat het de Universele Werkelijkheid is. Je moet het dus steeds afwisselen; eerst concentreer je je op het bloemblaadje - de zaadvorm van je werkelijkheid - en vervolgens op de hele bloem - de Universele Werkelijkheid. Houd je ogen tijdens deze oefening half open en laat geen enkele gedachte je geest binnendringen. Probeer je geest volkomen rustig, kalm en stil te maken.

Sluit na enige tijd je ogen en probeer diezelfde bloem in je hart te zien. Concentreer je vervolgens op die bloem in je hart en doe dat op dezelfde manier als je je op de materiële bloem concentreerde, met je ogen gesloten.