SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Paus Johannes Paulus II

                                    18 juni 1980, Het Vaticaan
 

Van Paus Johannes Paulus II naar Sri Chinmoy:

"Mijn speciale zegeningen voor u. Mijn bijzondere groeten naar uw leden. We zullen gezamenlijk doorgaan."
18 juni 1980
Ontmoeting in het Vaticaan

"God zegene u en uw goddelijke activiteiten."
14 oktober 1987
Ontmoeting in het Vaticaan

"Ik ben zeer dankbaar voor uw bezoek. God zegene u en al uw contemplatieve activiteiten."
30 november 1988
Ontmoeting in het Vaticaan 

Paus Johannes Paulus II zegent de Vredesfakkel

31 mei 1995, Het Vaticaan

"Ik groet de lopers van de Peace Run die een fakkel dragen naar de bestemming van vrede door de straten van de wereld."
31 mei 1995
Na de Sri Chinmoy Vredesfakkel gezegend te hebben en samen met Sri Chinmoy te hebben vastgehouden in het Vaticaan.

 

Van Sri Chinmoy naar Paus Johannes Paulus II:

 

"Salvation-King"

 

"Father John Paul, Salvation-King!
Your galaxy of glories we sing.
Soulful delight, your inner game.
Fruitful courage, your outer name.
Sleepless you awaken the sleeping lives.
In you our Lord's God-Vision thrives.
O Himalayan Pole, O pole star bright,
You tell the world: 'No bondage-night.'"

[vertaling:]

"Koning-Verlosser"

"Vader Johannes Paulus, Koning-Verlosser!
Uw melkweg van glories bezingen wij.
Zielvolle heerlijkheid, uw innerlijk spel.
Vruchtbare moed, uw uiterlijke naam.
Zonder te rusten wekt u de slapende menigte.
In u komt de Goddelijke visie van onze Heer tot bloei.
O Himalaya-Pool, O heldere poolster,
U vertelt de wereld: "Geen gebondenheid-nacht."

 

Sri Chinmoy overhandigt Paus Johannes Paulus II de U Thant Vredesprijs.
22 mei 1998, Het Vaticaan

 

"De Heilige Vader brengt de wereld elke dag een nieuwe hoop en een nieuwe belofte voor de vooruitgang van de mensheid."

"U bent het levende symbool van vrede op aarde."

"Uw moed, geloof en mededogen hebben deze wereld verheven ver, ver voorbij de vlucht van onze verbeelding."

"Louter uw aanwezigheid onder ons is een ultieme zegen voor de mensheid."