SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Moeder Theresa


Sri Chinmoy's vierde ontmoeting met Moeder Teresa
3 juni 1997, Bronx, New York

Van Moeder Theresa tot Sri Chinmoy

"Ik ben zo blij met al het goede werk dat u doet voor wereldvrede en voor mensen in zoveel landen. Moge we onze samenwerking voortzetten en samen alles delen voor de glorie van God en voor het welzijn van de mens."
1 oktober 1994
Ontmoeting in het Missionaries of Charity Huis
grenzend aan de San Gregorio Kerk in Rome

"Alles dat u doet is voor God. Wat prachtig! God zij dank! God doet alles voor ons beiden. Bid voor mij."
17 oktober 1995
Telefoongesprek

"Moge we samen verdergaan God's Werk te doen. Wat prachtig zijn al uw werken voor wereldvrede en voor de gehele mensheid!"
13 april 1996
Telefoongesprek

"Ik heb uw boek over mij weer gelezen, bladzij voor bladzij. Ik heb er erg van genoten."

"U moet iedere dag voor mij bidden. U moet ook bidden voor mijn mensen - arme mensen en stervende mensen. U moet voor hen bidden."

"Luister! Ik wil een Missionaries of Charity Huis openen in China. Ik wil dat u met mij meegaat."
27 juni 1997
Gesprek
Moeder Theresa belde Sri Chinmoy op de ochtend van haar vertrek uit de Bronx, New York naar Calcutta.

"Dank u voor alles dat u bent voor God, voor het prachtige werk dat u heeft verricht voor de glorie van God en het welzijn van zielen. Ik gedenk u in mijn gebed en ik reken op uw voortdurende steun via uw gebeden en offers, dat we God's werk mogen doen met grote liefde voor Zijn grotere glorie."
27 juni 1997
Brief van Moeder Theresa geschreven uit de Bronx, New York, op de middag van haar vertrek naar Calcutta. Zij en Sri Chinmoy ontmoetten elkaar bij haar Missionaries of Charity in de Bronx voor de vierde keer op 3 juni en voor hun vijfde en laatste keer op 17 juni.

"Alles dat u doet voor de wereld is voor de Glorie van God en het welzijn van mensen! Bid voor mij, zoals ik voor u bid en voor al uw vele projecten voor wereldvrede. Uw werken van liefde zijn werken van gebed en uw werken van gebed zijn werken van God."
27 augustus 1997
Laatste telefoongesprek tussen Moeder Theresa en Sri Chinmoy op de datum van hun gedeelde verjaardag.

 


 

Sri Chinmoy en Moeder Theresa met de Vredesfakkel in Rome
1 oktober 1994, Rome

 

Van Sri Chinmoy tot Moeder Theresa:

"Affection-Sister,
Compassion-Mother"

Affection-Sister, Compassion-Mother Teresa divine,
Every day God's Smile, Joy and Pride with your soul dine.
Mother, your Calcutta's streaming tears
And bleeding heart you are.
To you the whole world bows and bows from near and far.
Your life is the fragrance of the world-peace-dream-flower.
Yours is the breath that builds God's Satisfaction-Tower.

[vertaling:]

"Genegenheid-Zuster, Compassie-Moeder"

O goddelijke Genegenheid-Zuster, Compassie-Moeder Theresa,
Elke dag dineren God's Glimlach, Vreugde en Trots met uw ziel.
Moeder, u bent de stromende tranen
En het bloedende hart van uw Calcutta.
De hele wereld buigt en buigt voor u van heinde en ver.
Uw leven is de geur van de wereldvrede-droom-bloem.
Uw ademtocht bouwt God's Voldoening-Toren.
 
Moeder Theresa:
Calcutta's Vliegende Vogel
India's Zeilende Maan
Het Wenende Hemelgewelf van de Wereld
Het Verscheurende Verlies van de Aarde
De Dansende Winst van de Hemel
De Bloeiende Belofte van Christus
De Geoogste Trots van Moeder Maria.

Mijn zusters en broeders van de wereld,
Zijn we werkelijk zo blind dat we niet
God's eigen Handtekening kunnen zien
Op het voorhoofd van Moeder Theresa?

"Moeder,
In uw gezegende aanwezigheid te zijn
Is een ademteug in te ademen
Van levende compassie."

"Moeder,
Slechts één gefluisterd woord van u
Heeft duizenden niet-gelovigen en ongelovigen
Getransformeerd." 

"Als een stervend en lijdend mens op aarde
Iemand nodig heeft om voor hem te roepen,
Met hem te roepen en in hem te roepen,
Dan zal hij onmiskenbaar
Moeder Theresa's al-omhelzende armen
Sneller dan het snelste
Nader tot hem zien komen."

"Moeder Theresa doet vele, vele dingen
Om de wereld beter te maken,
Maar wanneer zij de onuitsprekelijke pijn
Van de onbeminden wegwast
Met de stromende tranen van haar hart,
Is dat verreweg het beste."

"Wat zegt Moeder Theresa
Wanneer ze zich wendt tot diegenen
Die rampzalig lijden?
'Maak je geen zorgen, mijn kind, God komt eraan.
Zeker, ik zie in jou de levende aanwezigheid
Van Jezus Christus Zelf.'"

"Moeder Theresa is
De dromer van geluk
In het hart van de
Lijdende, gevangen mensheid."

"Moeder Theresa, Moeder, Moeder, Moeder:
Het bloemenhart van de mensheid,
De geurende ziel van de goddelijkheid."