SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

U Thant

Van U Thant tot Sri Chinmoy:

"Ik heb van vele, vele mensen over u gehoord. Wie ook maar over u tegen mij spreekt is vol lof en waardering persoonlijk voel ik dat u een uiterst belangrijke taak voor de Verenigde Naties heeft ondernomen. Het is voor mij een groot voorrecht geweest om u te zien. Voelt u alstublieft mijn oprecht respect en oprechte betrokkenheid voor wat u doet voor de mensheid."
29 februari 1972
Ontmoeting op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, New York

"U heeft inderdaad de geest van honderden hier aanwezige mensen de morele en spirituele waarden bijgebracht die wij beiden zeer diep koesteren. Voor altijd zal ik de memorabele gebeurtenis van onze ontmoeting bij de Verenigde Naties blijven koesteren."
10 april 1972
Ontmoeting op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, New York

"Sri Chinmoy is erin geslaagd het toneelstuk zeer treffend te presenteren met behulp van eenvoudig taalgebruik dat zelfs door niet-ingewijden te begrijpen is. Zijn nadruk op de fundamentele eigenschappen van het Boeddhisme - op mededogen, liefde, verzaking, vrede - zouden de gedachtes van politieke en intellectuele leiders overal ter wereld moeten stimuleren... Ik ben er heel diep van overtuigd dat alleen via de praktische toepassing van de leerstellingen van grote religieuze leiders, met name de ontwikkeling van de morele en spirituele aspecten van het leven zoals Sri Chinmoy in het toneelstuk heeft benadrukt - liefde, mededogen, tolerantie, de filosofie van leven en laten leven, bescheidenheid en zelfs nederigheid - dat we alleen via deze benaderingswijze allen in staat zullen zijn om de maatschappij te vormen waar we naar verlangen, een waarlijk morele maatschappij, een respectabele maatschappij, een leefbare maatschappij, wat het doel is van alle grote religies..."
25 mei 1973
U Thant gaf zijn commentaar volgend op de wereldpremière van het toneelstuk 'Siddhartha becomes the Buddha' [link?]door Sri Chinmoy, Harrison, New York.

Van Sri Chinmoy tot U Thant

"Divinity's Smile and Humanity's Cry"

"U Thant, U Thant,
We love your silence-soul,
We loved your compassion-heart.
Your world-harmony role
Challenged ignorance-dart.
UN pilot supreme,
You treasured perfection-dream."

[vertaling:]

"De Glimlach van de Goddelijkheid en de Roep van de Mensheid"

"U Thant, U Thant,
We hebben uw stilte-ziel lief,
We hadden uw mededogen-hart lief.
Uw wereldharmonie rol
Daagde onwetendheid-pijl uit.
Voortreffelijke piloot van de V.N.,
U koesterde volmaaktheid-droom."

"U Thant's leven van nederigheid was het gevolg van de verhevenheid van zijn hart. De verhevenheid van zijn hart was het gevolg van de ongeëvenaarde goddelijkheid van zijn ziel.

"In de innerlijke wereld was hij God's Belofte, God's Belofte aan de uiterlijke wereld. In de uiterlijke wereld was hij menselijk vertrouwen, het menselijke vertrouwen om een toegewijd instrument te worden in de innerlijke wereld."

"Eenvoud was U Thant's leven.
Oprechtheid was U Thant's geest.
Zuiverheid was U Thant's hart.
Zijn benaderingswijze was er een van serene
En verlichte goddelijkheid."