SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Mikhail Gorbachov


Mikhail Gorbachov en Raisa Maximovna ontmoeten Sri Chinmoy
16 oktober 1994, New York

 

Van President Gorbachov naar Sri Chinmoy

"Uw liefhebbende hart en diepe wijsheid zijn een object van mijn grenzeloze bewondering."
3 november 1992
Brief

 

"Ik hoop dat het nieuwe jaar zeer succesvol zal worden voor alle nobele idealen en activiteiten die u en uw Vredescentra wereldwijd in gang zetten."
24 december 1992
Brief

 

"...Gedurende deze jaren is de Vredesmeditatie die u bij de Verenigde Naties heeft opgericht een sterke invloed geworden...en het heeft nieuwe kracht gegeven aan de beweging voor vrede, aan de hernieuwing van spiritualiteit en aan het overleven van de mensheid."
17 maart 1994
Brief

 

"Er zijn niet veel mensen op de wereld die zo oprecht zijn toegewijd aan de idealen van liefde voor de medemens, vrede en begrip en die zo zelf-gevend zijn in hun handelingen..."
"Uw daden zijn van onschatbare waarde, want ze kunnen niet met enige economische of politieke parameters worden gemeten; ze zijn nobel en genezen de menselijke ziel."
27 maart 1995
Brief

 

"...Het is niet toevallig dat de Verenigde Naties in haar activiteiten in toenemende mate aandacht schenkt aan de spirituele vooruitgang van de mens en Sri Chinmoy speelt een enorme rol in dat nobele werk als hoofd van het Centrum van de Vredesmeditatie voor de gehele wereld."
23 mei 1995
Brief

 

"Mijn Vriend, u bent de personificatie voor de Verenigde Naties van toewijding aan haar nobele idealen..."
18 april 2001
Telefoongesprek

 

"Uw immense en significante activiteiten helpen mensen om betere levens te leiden in vrede, vriendschap en liefde...Iedereen kent en waardeert uw werk voor de Verenigde Naties hogelijk. U bent inderdaad verbonden met de gehele wereld en uw taak is het om vredescheppende initiatieven en de spirituele ontwikkeling van de mensheid te stimuleren... Waar u zich ook aan wijdt - kunst, muziek, poëzie, tekenen - het is allemaal verbonden met vrede, vrede tussen mensen en vrede tussen naties..."
15 augustus 2001
Brief

 

 


Van Sri Chinmoy naar President Gorbachov
 

"De Meester-Sleutel van het Wereldwijde Hart"

"President Gorbachov:
Een man uit duizenden,
Een hart uit miljoenen
En
Een ziel uit miljarden."

 

"U bent de meest geliefde
Van de weinige uitverkorenen
Om gelauwerd te worden
Door Vader-God in de Hemel
En Moeder-God op aarde
Voor uw ultiem ongeëvenaarde contributies
Om het gezicht en het lot te veranderen
Van de lijdende wereldgemeenschap."

 

"Vrijheid-kweker, Vrijheid-gever, Vrijheid-verrukking!
De bevrijder-zon van de gescheidenheid-nacht van de wereld.
Liefde-vrede-fontein, Mikhail,
De eenheid-sensatie van aarde en Hemel.
Gorbachov, Gorbachov, overal de bloeiende vredesboom.
De meester-sleutel van het wereldwijde hart, van de gebondenheid-wereld vrij."

 

"Twee Duitslanden hebben
Hun stromende tranen
En verblindende angsten
Geledigd
In uw onmetelijke eenheid-hart."

 

"Moge vandaag
Op zijn 70e verjaardag-
2 maart 2001 -
Het hart van de gehele wereld
Uiterst dankbaar, uiterst zoet
En uiterst melodieus
President Gorbachov-dankbaarheid-liederen zingen
Onder zijn reusachtige levensboom."

 

"President Gorbachov vergezellen
Is een wijsheid-geïnundeerde cirkel binnenstappen
En het wereld-transformatie-wonder omcirkelen."

 

"God's Handen
Vormen de wereld
Glimlachend en vol vertrouwen
Via de handen
Van Zijn geliefde zoon,
Mikhail Gorbachov."