SriChinmoy.org
nl Meer over Sri Chinmoy
x

Nelson Mandela


Sri Chinmoy ontmoet President Mandela en Presidentsvrouwe Graça.
20 september 1998, New York

 

Van President Mandela naar Sri Chinmoy

"Ik kan mijn vreugde niet in woorden uitdrukken! Wat u doet is in het belang van de gehele mensheid en de wereld."
29 januari 1996
Ontmoeting op het hoofdkwartier van het Afrikaans Nationaal Congres in Johannesburg

 

"Het maakt me nederig om een verjaardagswens uit te spreken voor een persoon van uw leiderschapsformaat, want u heeft uzelf onderscheiden als een uitmuntende soldaat van de vrede."
27 augustus 1996
Brief

 

"Ik ben buitengewoon gelukkig om het nieuws te vernemen van de zeer schitterende campagne voor vrede die u bent begonnen, mijn broeder... Ik heb heb de grootste achting voor uw werk, mijn broeder, en hoop oprecht uw inspanningen bekroond te zien met succes."
14 april 1997
Brief

 

"Mijn broeder in de vrede...wij erkennen de enorme contributie die u en uw vredesbeweging leveren om wereldwijde vrede te bevorderen. De mensen uit ons land zijn zowel dankbaar als vereerd om inspiratie en aanmoediging van u te hebben ontvangen tijdens onze strijd voor democratie."
26 august 1997
Brief

 

"Uw onvermoeibare inspanningen en onafgebroken reizen wereldwijd om de boodschap van vrede en de eenheid van de mensheid te verspreiden zijn inderdaad bewonderenswaardig, mijn broeder en we bieden al onze steun en aanmoediging aan voor uw vredesinitiatieven... Weet dat u in alles wat u doet om vrede in de wereld te bevorderen onze volledige steun heeft."
26 augustus 1997
Brief

 

"De Vredescentra die u heeft opgericht in verschillende delen van de wereld zijn essentieel voor het overleven van de mensheid..."
13 april 1999
Brief

 

"In de afgelopen 30 jaar hebben talloze ambassadeurs en stafleden van de Verenigde Naties uw Vredesmeditatie bij de Verenigde Naties ervaren. Uw spirituele activiteiten hebben eraan bijgedragen dat de standaard van de mensheid naar nieuwe hoogtes is gerezen. Ik ben trots op het feit dat Zuid-Afrika ��n van de 60 [nu 152] landen is die zichzelf en hun volk hebben toegewijd aan het stimuleren van vrede en vriendschap als Sri Chinmoy Peace-Blossom Nations."
10 juli 2000
Brief

 

"Uw werk heeft spirituele groei, weerbaarheid en welzijn geïnspireerd, vooral in het aanzien van de huidige en ongehoorde aanslagen tegen de mensheid... U bezit een stem van redelijkheid die we allen moeten volgen."
27 augustus 2001
Brief

 

Van Sri Chinmoy naar Nelson Mandela

"De Pinakel-Zuil van Moeder Aarde"

"Onze geliefde President Mandela, O Hoogste Gids van de Zuid-Afrikaanse Boot, het is hier in dit kleiner dan het kleinste kamertje dat u de stromende tranen en het bloedende hart van uw geliefde land belichaamde."
26 december 1995
Uit Sri Chinmoy's gebed dat hij uitsprak tijdens zijn bezoek aan President Mandela's gevangeniscel in Robbeneiland.

 

"Nelson Mandela, torture-sufferer supreme.
High Heaven's Smile and earth's solace-dream.
Your heart has won the world's admiration-choice.
Within, without, a perfect justice-voice."

 

[vertaling:]

 

"Nelson Mandela, ultieme marteling-verdrager.
De Glimlach van de Hoge Hemel en de troost-droom van de aarde.
Uw hart heeft de bewondering-keuze van de wereld gewonnen.
Van binnen, van buiten, een volmaakte rechtvaardigheid-stem."

 

"Geliefde President Mandela, O grondlegger van een vrij en democratisch Zuid-Afrika, uw gewijde verbond met uw volk zal voor altijd en eeuwig voortduren. De regenboognatie zal voor alle Eeuwigheid schijnen met al haar vele schitterende en glorieuze kleuren. Niemand kan haar lichten doven. Niemand kan haar schittering dempen."

 

"Op iedere mogelijke manier
Zegt hij tegen armer dan de armste mensen:
'Laat ons samen dromen.
De Gouden Dageraad
Zal spoedig losbarsten!'"

 

"Wie ook maar werkelijk verlangt
Het lijden van de mensheid recht te zetten
Voelt de levende aanwezigheid van Mandela's hart
Voor honderd procent achter zich staan."

 

"Niet alleen Zuid-Afrika, maar de gehele mensheid werd geketend door apartheid.
Niet alleen Zuid-Afrika, maar de gehele mensheid ontwaakte om te vechten voor vrijheid.
Niet alleen Zuid-Afrika, maar de gehele mensheid won de vrijheidstrijd."

 

"Enkel de klank van president Mandela's naam
Bouwt een hoop-kathedraal
In het hart van de door wanhoop overstelpte mensheid."